Dzień Języka Ojczystego, Pasowanie na czytelnika
Dodane przez majalewandowska dnia Marzec 07 2013 18:46:44
Z okazji Międzynarodowego Dnia Języka p. Maja Adamkiewicz zorganizowała międzyklasowy konkurs o tytuł Mistrzów Języka Ojczystego. Uczniowie z klas IV-VI rywalizowali w pięciu kategoriach: ortografia, poprawność językowa, frazeologii i przysłowia, literatura oraz łamańce językowe. Najlepsi okazali się uczniowie klasy IV a. Otrzymali pamiątkowy dyplom, puchar i słodki upominek.
Celem uczniowskich zmagań było przede wszystkim propagowanie kultury języka oraz podnoszenie świadomości językowej młodych użytkowników polszczyzny.
Pod koniec lutego odbyło się również pasowanie na czytelnika dla klas I. Krótkie przedstawienie teatralne zaprezentowało koło biblioteczne, gdzie postaci bajkowe wprowadziły uczniów do świata książek. Każdy czytelnik otrzymał pamiątkową książkę, którą ufundował Komitet Rodzicielski. Imprezę przygotowała R. Cieciórska